Lede van die Dwarswegstrand Aandeleblokmaatskappy wat hul huise wil verhuur of verkoop kan ‘n advertensie op die webtuiste plaas.

 

 

Kliek op die Aansoekvorm-skakel hieronder om dit af te laai en te druk.


Aansoekvorm

 

 

TARIEWE:

 • Plasing vir 1 (een) maand:  R100.00

(Advertensies wat nie hernu word nie sal na ‘n maand verwyder word)

VOORWAARDES:

 • Slegs lede van Dwarswegstrand Aandeleblokmaatskappy mag op die webwerf adverteer.
 • Slegs akkommodasie, of huise wat te koop is, mag adverteer word.
 • ‘n Voornemende adverteerder moet aansoek doen vir advertensieruimte deur middel van ‘n behoorlik voltooide aansoekvorm.  Die vorm kan by die webmeesters verkry word.
 • Advertensie-fooie is  vooruitbetaalbaar aan die Webmeester.  ‘n Voltooide aansoekvorm moet betaling vergesel.
 • Aansoeke om advertensies moet ten minste 30 dae voor die tyd van plasing  die Webmeester bereik.
 • Die webmeester sal die advertensie plaas presies soos die adverteerder dit bewoord het.
 • ‘n Maksimum van 4 foto’s, in die korrekte formaat, kan geplaas word indien die adverteerder dit verlang.  Die Webmeester bepaal die grootte van die foto’s en uitleg van advertensies op die webblad.
 • Dit staan die adverteerder vry om met die Webmeester te kommunikeer nadat die behoorlik voltooide aansoekvorm ingedien en betaling gemaak is.
 • Dit word beklemtoon dat nog die Direksie van Dwarswegstrand Aandeleblokmaatskappy, nog die Webmeester, nog Residentia Trust op enige wyse en onder watter omstandighede ook al, verantwoordelik gehou kan word vir enige dispuut of ongelukkigheid voortspruitend uit ‘n advertensie wat geplaas is en gevolglike verhurings en/of verkope.  Voornemende huurders of kopers sal direk met die adverteerder kommunikeer, verder beding en reëlings tref sonder enige verdere verpligting deur, of verwysing na, die Direksie, Residentia Trust of die Webmeester.
 • Bogenoemde voorwaardes is onderworpe aan hersiening deur die Direksie.