Die reeks foto’s wys hoe die vroeë ontwikkeling van die strandoord.

(Die Truters het die eerste foto beskikbaar gestel en die ander is deur Frank Olivier geneem.)

1959

1964: Die strand in 'n westelike rigting

1968

1970

1973

1974

1975

1976

1977