In  Mei 1988 word die bestuurder se huis en die kantoor amptelik ingewy.


Kantoor se fondament ( Foto : Kantoor )

Bouery vorder ( Foto : Kantoor )

Kantoor voltooi ( Foto : Kantoor )

Inwyding ( Foto : Kantoor )

Inwydingsete ( Foto : Kantoor )