In 1987 word 60 erwe tussen die ‘ou deel’ en Morrisonweg per veiling verkoop.In 1988 word begin met die bou van paaie en aanlê van water en krag.Drie en twintig jaar later, in 2010, is dit ‘n ontwikkeling om op trots te wees.

 

Die nuwe deel 2010

1987 (Foto : Kantoor )

Strate word aangelê (Foto : Kantoor )

Toegangspad word gebou (Foto : Kantoor )

Toegangspad is voltooi (Foto : Kantoor )

Bouery kan nou begin (Foto : Kantoor )

Wendthuis se bouery begin ( Foto : A Wendt )

Erf klaar gelykgemaak reg om te bou ( Foto : A Wendt )

In volle swang ( Foto : A Wendt )

 

 

 

 

 

Amper Klaar ( Foto : A Wendt )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nuwe  deel se strate

J J Meyerstraat 2010

Thys Olivierstraat 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE STRAATNAME VAN DIE ‘NUWE DEEL’

Dwarswegstrand was eers bekend as die SAOU Strandoord.  Die agt strate wat daar tans is, dra die name van manne en vroue wat ‘n beduidende rol in die geskiedenis van die SAOU in die besonder, en die onderwys in die algemeen, gespeel het.

THYS OLIVIERSTRAAT

Matthys Johannes Olivier is op 15 Maart 1912 op die plaas Langkloof in die distrik Uniondale gebore.  Hy verwerf die senior sertifikaat in die eerste graad aan die Hoërskool Joubertina in 1929.  In 1932 ken die Universiteit van Stellenbosch die graad BA aan hom toe en in die volgende jaar die SOD kwalifikasie.  Vanaf 1934 tot 1948 beklee hy onderwysbetrekkings by Hoër Seunskool Stellenbosch en die Hoërskool Piketberg.  In 1949 word hy aangestel as dosent aan die Onderwyserskollege Wellington.  Vanaf 1968 tot sy aftrede in 1977, was hy die rektor van hierdie inrigting.  Thys Olivier het in 1935 lid geword van die SAOU en in 1954 is hy tot die Hoofbestuur verkies.  Hy was vir bykans 23 jaar ‘n lid van die Hoofbestuur en het in verskeie Departementele en interdepartementele kommissies soos die Suid-Afrikanse Onderwysbond, die Federale Raad van die SA Onderwysverenigings en die Gesamentlike Raad van die SATA en die SAOU gedien.  In 1960 was hy voorsitter van die SAOU.  Vanaf 1972 tot 1995 was hy redakteur van Die Unie, die amptelike mondstuk van die SAOU.  Mnr Olivier het die volgende toekennings gekry vir sy reuse bydrae op die terrein van die georganiseerde onderwys;

  • Ere lidmaatskap van die SAOU in 1981
  • ‘n Oorkonde van die Federale Onderwysersraad in 1989
  • ‘n FAK-toekenning vir onderwysbevordering in 1991.

JJ MEYERSTRAAT

Daar is ongelukkig bitter min inligting oor hierdie dame beskikbaar.  Mej Meyer was skoolhoof van die meisieskool La Rochelle in die Paarl.  Sy was in 1931 en weer in 1940 voorsitter van die SAOU.  Sy was die eerste dame wat tot hierdie hoë amp verkies is.

_________________________

Leon Truter

5 Maart 2006