Rachael Olivier

INTERESSANTE BROKKIES

(Opgeteken deur Rachael Olivier)

 • In 1968 het die SAOU ‘n tydelike dam in een van die klowe gebou. Drinkwater moes van Groot Brakrivier aangery word.

 • In 1968 is die grondpad van Groot Brakrivier na Glentana gebou.  Voor die tyd was daar geen padverbinding tussen die oord en Glentana nie. Inwoners moes tot naby die NG Kerk (Outeniqualand) ry en dan afdraai na Glentana.

 • Die eerste SAOU-huise (m.a.w. huurhuise) word in Januarie 1973 opgerig deur P van Pletzen.  (Hierdie was vroeër Tulbaghhuise, huise wat na die aardbewing op dié dorp opgerig en later verkoop is.)

 • Abrie Cilliers was die eerste eienaar van ‘n telefoon op die strand.

 • Elektrisiteit is in 1981 aangelê.  P van Pletzen se huis (erf 68) was die eerste wat krag gekry het.

 • HC Botha het op 31 Januarie 1987, op tagtigjarige ouderdom, uitgetree as bestuurder van die oord.  Hy is opgevolg deur Kobus Maré.

 • In 1987 word 60 erwe tussen die pad en die SAOU-strandoord per publieke veiling verkoop. Pryse wissel tussen R33 000 en R64 000.

 • Daar word in 1988 begin met die bou van paaie en die aanlê van water en krag vir die nuwe uitbreiding.

 • HC Botha is oorlede in Junie 1988 en word in Kaapstad begrawe.

 • In Mei 1988 word ’m nuwe huis vir die strandoordbestuurder in gebruik geneem.

 • In die eerste deel van 1988 word die toegangspad geteer.

 • In 1988 word begin met die uitlê van die karavaanpark en die bou van ablusiegeriewe.

 • Die karavaanpark word gedurende die Paasnaweek in 1989 amptelik ingewy.In Mei 1989 word die oorskakeling na ‘n outomatiese telefoondiens gedoen.

 • In April 1989 word straatname aangebring, vernoem na vorige SAOU-voorsitters.