Brief van die SAOU om kennis te gee dat die aansoek om ‘n erf suksesvol was.

Brief onderteken deur HC Botha

Brief onderteken deur HC Botha

 

‘n Sketsplan van die uitleg van Dwarswegstrand

Uitleg van die strandooord

Kwitansie vir die huurgeld

Kwitansie vir die huur van die erf

Die kwotasie van die bouers

Kwotasie van die bouers

Booysen - huis