Boekklub Dwarswegstrand ( Foto Bokkie van Emmenes )

 

 

Die Dwarswegstrand boekklub is in 2008 deur Tienie Barnard gestig. Lidmaatskap is om praktiese redes tot twaalf beperk. Die doel van die klub is om boekliefhebbers by mekaar te bring om met mekaar te gesels oor die boeke wat hulle lees. Elke lid betaal maandeliks R50.00 wat op ’n rotasiebasis aan ’n lid gegee word waarmee hy dan boeke koop volgens sy leesbelangstelling. Die boeke wat die lid koop, behoort  aan hom, dog dit moet aan lede beskikbaar gestel word indien hulle dit wil lees. Op die wyse bou die boekklub sy eie biblioteek op en word die aankoop van boeke bevorder.

Ena en Dux van der Walt behartig die datavaslegging van die boeke wat maandeliks gelees en bespreek word. Dit stel die boekklub in staat om analises te maak soos: die getal boeke wat lede lees; die hoeveelheid boeke wat gedurende ’n jaar gelees word, die verhouding tussen nie-fiksie en fiksie asook tussen Afrikaanse en Engelse boeke. So byvoorbeeld is in een jaar 54% nie-fiksie teenoor 46% fiksie gelees. Die hoeveelheid boeke wat per jaar bespreek word, wissel tussen 120 en 150. Deur datavaslegging kan ook bepaal word watter kategorie boeke die gewildste was. Lede ontvang maandeliks ’n drukstuk van die boeke wat die vorige maand bespreek is. Dit vergemaklik toegang tot titels wat lede nog beplan om te lees.

 

 

 

Besoeker uit Amerika . Willem Schreuder ( Foto Bokkie van Emmenes )