Westelike rigting 1964

Westelike rigting 2010

Alfa die eerste huis gebou in 1966 (Foto : Clem Olivier)

Alfa 2010

Jooste-huis 1967 (Foto : Etta Jacobs )

Jooste huis 2010

Paul Roelofse-huis 1967

Huisamen - huis

Dirk Visser-huis 1971 ( Foto : Elsabé Visser )

Elsabé Visser - huis 2009

Bert Horn-huis (Foto : Bert Horn )

Bert Horn- huis 2010

Johan de Lange - huis ( Foto : Johan de Lange )

Johan de Lange - huis 2010

Koegie Koegelenberg - huis ( Foto : Koegie Koegelenberg )

Koegie Koegelenberg - huis ( Foto : Koegie Koegelenberg )

Vossie Vosloo - huis ( Foto : Koegie Koegelenberg )

Vossie Vosloo - huis ( Foto : Koegie Koegelenberg )

Louw Barnard - huis ( Foto : Koegie Koegelenberg )

Floris Brand - huis 2010

Woonwapark ( Foto : Kantoor )

Woonwapark ( Foto : Kantoor )