1.  NUUSBRIEF 1 VAN 2013

20/02/2013

 Geagte Aandeelhouer / Dear Shareholder

Hierdie skrywe gaan nie regdeur woord-vir-woord in Afrikaans en dan in Engels wees nie. Ek sal een paragraaf in Afrikaans skryf en dan die volgende een in Engels, ens. Ek hoop dit dra die meeste van u se goedkeuring weg. Hierdie skrywe handel hoofsaaklik  oor die Algemene Jaarvergadering gehou op 19 Desember 2012 en besluite wat daar geneem is.

Your board of Directors

At the AGM in December 2012 the following people were elected to serve on the Board:

Chairman: Mr. K v S Wahl., representing the KOT (Kaapland Onderwys Trust), the writer of this letter.

Vice Chaiman: Mr. F Brand, from the independent shareholders group

Members:  Messrs T Gericke, J du Toit and J Haupt, from the KOT

Prof MC Barnard and Dr EM Brooks from the independent shareholders.

I know the term “independent shareholders”,will be a new one to shareholders, but please let me explain. The term “minority group shareholders” to my mind carries a connotation of inferiority. I thought of “private”, but realized that many shares are held by Trusts. That’s why “independent” sounds correct to me. “Independent” from the KOT.

As Chairperson I would like to do my best for the Company.

Besluite geneem op AJV

Een van die mees belangrike mylpale van die AJV is dat aandeelhouers bewys het dat dit wel moontlik is om ‘n stempersentasie van 75% van alle aandeelhouers te haal. ‘n Stemming van 81% van alle stemgeregtigdes ten gunste van die Vervanging van die Akte van Oprigting en die Statute deur ‘n Akte van Oprigting wat voldoen aan Wet 71 van 2008 is behaal. Indien daar vorentoe weer spesiale besluite geneem moet word weet ons nou dit is moontlik.

Die vergadering het besluit dat die “klein komitee” wat ondersoek moet instel oor hoe aandeelhouers hul beleggings “uit die ABM kan kry” deur omskakeling na deeltitel of eie titel, of iets dergeliks, dringend geaktiveer moet word en sy werk moet voltooi. Sodra daar vordering hiermee is sal ons u op hoogte hou.

The committee that was elected at the AGM of 2009 were the following members:

KOT: Dr Hugh Davies and mr Steve Roux. Mr Roux will be replaced by myself, mr Streis  Wahl

From the “ou gedeelte”: Messrs Eddy Hauman and Johan Roelofse

From the “Kloof gedeelte”: Dr Edwim Brooks and mr Tim Bruyns.

The above will be contacted as soon as possible to convene a meeting.

At the AGM there was a feeling of fear that squatters could occupy the land south of Morrison Street. I think that this is something we must all be aware of. That land belongs to the company and the shareholding is that of the KOT.

This is “our” company

I use the word “independent” rather than “minority” to try and get the two groups of shareholders “nearer” to each other. This Company “The Dwarswegstrand Share Block Company” (Dwarswegstrand  Aandele Blok Maatskappy) has a capitalisation base which makes it a very strong Company. Only once we have done the whole exercise of the short term insurance of all the buildings will we know exactly how strong. It is clear to me that, as the case is in any other Company, when the Company is wealthy the shareholders will be wealthy as well.

My wens is dus dat ons sal saamwerk tot die beswil van ons maatskappy. Hoe sterker die maatskappy word, hoe veiliger en meer werd word elke aandeelhouer se belegging in die maatskappy.

Ek sal deur die jaar gereeld probeer om u op hoogte te hou na vergaderings van wat daar besluit is en tussenin van moontlike vordering met die uitvoering van sodanige besluite.

I wish you all the best of luck for the year 2013.

Regards

Streis Wahl

Chairman: Board of Directors, ABM

 

NUUSBRIEF 2 VAN 2013

 04/04/2013

 

(Nuus oor ABM Direksievergadering van 22 Maart 2013)

Dear Shareholder

Geagte Aandeelhouer

 

The Board of Directors had a meeting at Dwarswegstrand on Friday, 22 March 2013.

We thought you would like to be informed. The Directors discussed the following issues:

 

1.        Follow up on minutes of previous meetings

 

1.1           Storm water Drainage – South of Caravan Park. The job is done, it looks very good and we hope that it will stand the test of time.

1.2           Signpost at entrance to Dwarswegstrand. The boards were manufactured for the account of the Company and were erected by the Municipality.

1.3           The Building Commission is still busy with simplifying the building restrictions. The aim is to have these ready at the AGM of 2013.

1.4           Insurance of property. Residentia Trust is ready with appropriate quotes and will circulate every individual shareholder’s particulars to the specific shareholders.  This will be accompanied by an information guide.

1.5           The sub-committee to look into Timeshare [sectional title] or Full Title Deed will be activated before May 2013. At their first meeting an attorney will be asked to spell out all the cost implications of all the possibilities. We shall keep you posted on this one.

2.        Boukommissie-aangeleenthede

 Een aandeelhouer in die Kloof ondervind probleme om te bou. Sedert vorige goedkeuring van planne het nuwe wette in werking getree. Die vorige goedkeuring het verval en volgens nuwe wetgewing is die perseel te naby aan die see. Die aandeelhouer vra nou ‘n regsopinie.

 3.        Onderhoud by die strandoord

 3.1           Die grensdraad aan die westekant is in ‘n baie swak toestand.  Die Direksie sal vasstel of dit op dieselfde grondslag as voorheen herstel kan word, te wete met ‘n 50-50 verdeling van die kostes tussen die ABM en die bure aan die ander kant van die draad.

3.2     Die spoed-tekens is kleiner as die standaard en sal vervang word met die standaard grootte.

4.        Correspondence / Korrespondensie

4.1           Three letters from shareholders have been received. One was about building restrictions and the Users’ Agreement. The Board cannot intervene in potential disputes if a shareholder has built in terms of the Users’ Agreement.  Due to the new Companies Act the whole Users’ Agreement is under revision.  The attorneys are very near to finalising the new document. The Board of Directors decided that the attorneys must when delivering the new document, answer the following question: “Do the improvements to a plot (“verbeteringe op ‘n perseel”) i.e. the buildings, belong to the shareholder or to the Company?”  At issue here is the identity of the entity holding title to the improvements.  The answer to this question will also guide responses to current questions on the issue of insurance.

4.2           Twee ander skrywes is ontvang wat bekommernis oor sekuriteit by die strandoord uitspreek. Na deeglike bespreking kom die Direksie tot die gevolgtrekking dat dit onmoontlik is vir die Maatskappy om bv. die hele terrein te omhein. Elke aandeelhouer moet paraat wees en sy eie perseel so goed moontlik beveilig.

4.3           Daar was ook klagtes oor losloper honde op die terrein. ‘n Beroep word op alle honde eienaars gedoen om te let op die volgende:  U is welkom om met u honde te gaan stap, maar daar word versoek dat hulle asseblief aan ‘n leiband moet wees, soos in die Reëls bepaal. En nog beter, u wat met hulle stap moet ‘n “poop-scoop” gereed hê. Die apparaat moet gebruik word as u sien dit is nodig.

All of us are positive about our Company and very proud of Dwarswegstrand.

 

We thank every shareholder for their contribution to a happy environment.

 

Kind regards

Vriendelike groete

Streis Wahl

Chaiman: Board of Directors

Voorsitter: Raad van Direkteure

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREKSIE : Mnr K von S. Wahl (Voorsitter); Mnr F Brand (Ondervoorsitter), Mnr MC Gericke;

Dr EM Brooks, Mnr JP Haupt, Mnr JC du Toit