HC Botha was die dryfkrag agter die aankoop en ontwikkeling van Dwarswegstrand

HC Botha is op 29 Januarie 1907 op die plaas Schimmelkrans in die distrik George gebore.  Hy het aan die Hoërskool Outeniqua matrikuleer en daarna ‘n onderwys kwalifikasie aan die universiteit van Stellenbosch verwerf en later die B.Com. graad aan Unisa.  Na sy twee en sewentigste aansoek het hy ‘n eerste onderwyspos by ‘n eenmanskool in die distrik van Prieska gekry.  Hy het verskeie onderwysposte beklee onder andere op Burgersdorp, Oos-Londen en Wynberg.  In I964 is hy aangestel as assistent-sekretaris van die SAOU en in 1967 het hy die sekretaris geword.  Sedert 1957 was HC Botha ononderbroke lid van die Hoofbestuur van die SAOU en ook voorsitter daarvan in 1960.  Hy het op vele Departementele kommissies gedien, was lid en later voorsitter van die Federale Raad van SA Onderwysersverenigings, lid van die Nasionale Adviserende Onderwysraad en het ‘n reuse bydrae gelewer om die diensvoorwaardes en salarisse van onderwysers te verbeter.  Hy was beskou as ‘n kenner van wetgewing op daardie terreine.  In 1973 het die SAOU kongres afskeid geneem van HC Botha as sekretaris.  By daardie geleentheid het MJL Olivier die volgende van hierdie merkwaardige man gesê:  “HC Botha het vanweë sy betrokkenheid by die SAOU ‘n figuur geword.  En ‘n figuur word met onsterflikheid beklee.”

 

HC Botha was die dryfkrag agter die SAOU se besluit om ‘n strandoord vir gebruik deur die lede aan te koop en te ontwikkel.  Die ontwikkeling van Dwarswegstrand was volgens MJL Olivier “….. ‘n eenmanstaak en almal was dankbaar dat die Hoofbestuur eenparig besluit het om met mnr. Botha te onderhandel oor die behoud van sy dienste in ‘n ander hoedanigheid nadat hy as sekretaris van die SAOU afgetree het.  Die naam HC Botha is sinoniem met die ontwikkeling van die SAOU Strandoord wat vandag bekend staan as Dwarswegstrand.

 

In 1973 was HC Botha die ontvanger van die eerste erepenning wat deur die SAOU toegeken is.  Die kongres het toe ook lewenslange ere-lidmaatskap aan hom toegeken.  MJL Olivier het by daardie geleentheid in die woorde van Churchill gesê:  “Nog nooit in die geskiedenis van die SAOU, was so veel so baie verskuldig aan so min nie.  En daardie min bestaan uit een mens – HC Botha.”

Op 2 Oktober 2009 is ‘n gedenkteken onthul om die 50-jarige bestaansjaar van Dwarswegstrand te gedenk, maar veral om eer te betoon aan HC Botha vir sy nalatenskap.