Die album bevat ‘n reeks foto’s oor

  • ‘n dankwoord aan skenkers;
  • die beplanning;
  • bou van die gedenkteken;
  • die uitnodiging;
  • die onthaal vooraf;
  • die seremonie en
  • die funksie daarna.

Die Beplanningskomitee

Argitek Sal Marsilio se ontwerp

Die fondament

Dolf Taljaart bou die gedenkteken

André Kruyshaar bepaal ware noord

Ware Noord word aangedui

Klink 'n koppie op sukses

By die onthaal

Raadsdame Marie Ferreira gesels met Marie Booysen

Gereed vir onthulling

Uitnodiging

Uitnodiging

Gaste by die onthulling

Ellen Truter praat namens die Botha-familie

Die funksie