Op 31 Mei 2004 is toegangsbeheer met ‘n funksie ingewy en het die eerste motor deur die kontrolepunt gery.

Die eerste motor word deurgelaat

Aanwesiges

'n Wag by die valhek

Inwydingsete

Die braaiers

Die ete

Die braaiers 2