Die eerste 20 huise

Rachael Olivier het rekord gehou van belangrike gebeurtenisse, bv. die datums wanneer huise gebou is, die eienaar, die bou-aannemer en selfs die koste.

Hierdie is ‘n afdruk van die eerste bladsy.

Naas Viljoen skryf:

Frank, jou Ma het die lysie gehou van die eerste huise wat gebou is. Ek sien by ons plek, erf 80, ontbreek die bouprys. Dit was R7700.00   Ai, as mens weer vandag iets kon bou vir so min geld?

Groetnis.

Dankie, Naas.  Ons verwelkom enige inligting.